سومین شماره ی مجله ی کتابدار ۲٫۰ منتشر شد
سومین شماره در سال سوم – مجله ی کتابدار ۲٫۰ منتشر شد!

نسخه ی آنلاین:
نسخه ی دیجیتال:
نسخه ی پی دی اف: