نهمین نشست آموزشی -مهارتی کتابدار ۲٫۰ ویژه کتابداران تخصصی
نهمین نشست آموزشی -مهارتی کتابدار ۲٫۰ ویژه کتابداران تخصصی با موضوع کتابخانه دیجیتال در روز یکشنبه مورخ ۵ آذرماه ۹۶ از ساعت ۹ الی ١٢در کتابخانه وزارت نیرو برگزار شد.

در آغاز نشست مهندس حسین آبادی معاون دفتر آمار و اطلاعات وزارت نیرو به حاضرین عرض خوشامد داشتند سپس جناب آقای مهندس حسین حیدری مدیرعامل شرکت یابش به ایراد سخن و آموزش در خصوص کتابخانه دیجیتال پرداختند.

همانطور که می‌دانیم راه اندازی و ارائه‌ی خدمات کتابخانه‌ی دیجیتال از نیازمندی‌های پیش فرض حال حاضر یک کتابخانه محسوب می‌شود.
در این نشست که با حضور حضور بیش از چهل نفر از کتابداران تخصصی سراسر ایران برگزار شد درباره‌ی اینکه یک کتابخانه‌ی تخصصی چه خدمات دیجیتالی می‌تواند و باید به مجموعه‌ی سازمانی خویش ارائه دهد صحبت شد و اینکه با داشتن یک سیستم خوب و مناسب چگونه برای کتابخانه بازاریابی انجام دهیم.

لازم به ذکر است که کتابخانه دیجیتال وزارت نیرو توسط شرکت یابش طراحی شده و هفته ی کتاب افتتاح رسمی شد.

اینفوگرافی کتابخانه ی دیجیتال