فروش ویژه گزارشات SCUP و PEP و CEH

برای خرید گزارشات حرفه ای  SCUP, CEH, PEP با ایمیل یابش تماس بگیرید[email protected]

PEP گزارشات chemical process economics program
این گزارشها به تفصیل به تجزیه و تحلیل فنی و اقتصادی فرایندهای مواد شیمیایی و صنایع پتروشیمی می پردازد. ما برای بیش از ۱۲۰۰ مورد پی دی اف از گزارشات که در سایت رسمی ارائه شده اند آمادگی داریم. این گزارشات که به شرح بیش از ۶۰۰ فرایند شیمیایی شامل مواد اولیه، سرویسهای جانبی، محصولات تولیدی، برآورد هزینه های سرمایه گذاری، بررسی و مقایسه فرایندهای تولید و بررسی تجهیزات مورد استفاده می پردازد که بر مبنای قیمتهای امریکا آلمان چین ژاپن به عنوان شاخص عرضه می شود. لیست گزارشات

 


CEH گزارشات Chemical Economics Handbooks
معتبرترین خدمات تجارت و بازاریابی مواد شیمیایی را در دنیا ارائه می کند و نتایج تحقیقات خود را که شامل یک ارزیابی کامل از عرضه و تقاضا، تولید کنندگان و ظرفیت تولیدات، پیش بینی تغییرات تقاضاهای آینده و نیز تجزیه و تحلیل بازار رقابتی ۳۰۰ ماده شیمیایی می باشد را به صورت گزارش عرضه می کند.لیست گزارشات

گزارشات SCUP 
Gain Deep Insight into Specialty Chemical Markets The Specialty Chemicals Update Program (SCUP) can give you the independent and unbiased business insight you need to better understand the specialty chemicals industry.
Our collection of reports and the annual Specialty Chemicals Industry Overview offer in-depth coverage of specialty chemicals from a global perspective, while addressing regional differences and similarities across North America, Europe, China, and Japan. Each report, which examines either a market or functional area, analyzes key issues facing both suppliers and their end-use customers. The information offered by SCUP lets you focus on making strategic decisions rather than spending your time gathering, verifying, and analyzing data.
Benefits
SCUP can help you:
‒ Track trends influencing specialty
chemical markets
‒ Identify new business opportunities
and threats
‒ Understand important commercial
developments
‒ Find potential customers and competitors
‒ Understand industry integration strategies
‒ Benchmark performance to
improve operations
‒ Keep abreast of industry structure changes,
regulatory requirment, and other factors
affecting profitability
Report Contents
‒ Critical factors for success
‒ Government regulations
‒ Industry structure and dynamics
‒ Market participants and key player
‒ Market size and forecast growth rates
‒ Operating characteristics
‒ Prices
‒ Products and functions
‒ Trends and strategic issues
Available SCUP reports
The Specialty Chemicals Update Program provides an in-depth analysis of specialty chemical businesses.
Lubricants, Synthetic – SCUP۲۰۱۸
Overview of the Specialty Chemicals Industry – SCUP۲۰۱۸
Antioxidants – SCUP۲۰۱۸
Oil Field Chemicals – SCUP۲۰۱۸
Printing Inks – SCUP۲۰۱۸
Specialty Paper Chemicals – SCUP۲۰۱۸
Coatings, Thermosetting Powder – SCUP۲۰۱۸
Plastics Additives – SCUP۲۰۱۷
Water Management Chemicals – SCUP۲۰۱۷
Flavors and Fragrances – SCUP۲۰۱۷
Cleaners, Industrial and Institutional – SCUP۲۰۱۷
Electronic Chemicals—Semiconductors, Silicon, and IC Process Chemicals – SCUP۲۰۱۷
Food Additives – SCUP۲۰۱۷
Flame Retardants – SCUP۲۰۱۷
Mining Chemicals – SCUP۲۰۱۷
Nutraceutical Ingredients – SCUP۲۰۱۷
Biocides – SCUP۲۰۱۷
Corrosion Inhibitors – SCUP۲۰۱۷
Construction Chemicals – SCUP۲۰۱۶
Electronic Chemicals: PCB Chemicals and Semiconductor Packaging Materials – SCUP۲۰۱۶
Feed Additives – SCUP۲۰۱۶
Thermoplastics, Compounding of Engineering – SCUP۲۰۱۶
Rubber-Processing Chemicals – SCUP۲۰۱۶
Water-Soluble Polymers – SCUP۲۰۱۶
Catalysts, Petroleum and Chemical Process – SCUP۲۰۱۶
Cosmetic Chemicals – SCUP۲۰۱۶
Adhesives and Sealants – SCUP۲۰۱۶
Catalysts, Emission Control – SCUP۲۰۱۶
Textile Chemicals – SCUP۲۰۱۶
Lubricating Oil Additives – SCUP۲۰۱۵
Coatings—Radiation Curable – SCUP۲۰۱۵
Surfactants – SCUP۲۰۱۵
Specialty Films – SCUP۲۰۱۵
High-Performance Thermoplastics – SCUP۲۰۱۵
Lubricants, Synthetic – SCUP۲۰۱۵
Imaging Chemicals And Materials-Electrophotography, Thermal Printing, Photography – SCUP۲۰۱۵
Coatings-High Performance Anticorrosion – SCUP۲۰۱۵
Imaging Chemicals- Inkjet Technology – SCUP۲۰۰۹

دانلود بروشور از وب سایت ناشر