مسابقه بهار کتابخانه
مسابقه بهار کتابخانه با محوریت «تزئین نوروزی فضای کتابخانه» در گروه تلگرامی کتابداران ۲.۰ برگزار شد. (۹۷۱۲۱۴ تا ۹۸۰۱۰۵)

در این مسابقه ۱۷ کتابدار شرکت کننده عکس هایی از فضای نوروزی و سفره هفت سین کتابخانه های محل کار خود ارسال نمودند و طی رای گیری به مدت ۵ روز در فضای تلگرامی و ایسنتاگرام به دو اثر  منتخب، یکی به انتخاب اعضا گروه و دیگری بر اساس بیشترین میزان بازدید در اینسناگرام جوایزی از طرف یابش اهدا خواهد شد.

اهدا جوایز مسابقه به:

نفر اول در رای گیری گروه تلگرامی کتابداران ۲.۰ – مجموعه ۱۵ – آقای علی علیزاده – مسئول کتابخانه عمومی پانزده خرداد شهرستان خوی-آذربایجان غربی

نفر اول از طریق اینستاگرام – مجموعه ۶ – فاطمه اردانه،کتابخانه آیت الله طالقانی،شهرستان بندرعباس

برای شرکت در مسابقات از طریق اینستاگرام دنبال کنید.

https://www.instagram.com/ketabkhoorha