معرفی پایگاه بایولوژیکال ابسترکتس آرشیو از ابسکوهاست

Biological Abstracts Archive 1926-1968 (ebscohost)

پایگاه بایولوژیکال ابسترکتس آرشیو که توسط شرکت کلریویت آنالیتیکس تولید شده است، شامل تمامی رکوردهای کتابشناختی ادبیات پژوهش علوم زیستی و زیست­ شناسی ۴۹ دوره ژورنال از سال ۱۹۲۶ تا ۱۹۶۸ می باشد. این پایگاه یک منبع ارزشمند برای تمامی رشته های مرتبط مانند بیوشیمی، داروشناسی و پزشکی پیش بالینی می باشد.

ویراستاران و خلاصه کنندگان اصلی این پایگاه مرتبط ترین مطالب بین المللی به علوم زیستی را انتخاب کرده اند و اغلب خلاصه های گسترش یافته ای برای آن ها نوشته اند و برای کمک به جستجو عناوین را با اضافه کردن واژه های نمایه­ شده، برگزیده اند. محتوای نمایه شده شامل کتاب ها، گزارش کنفرانس ها، ژورنال ها و پتنت ها می باشد.

در یک نگاه

آرشیو

حوزه موضوعی: زیست شناسی و علوم زیستی

مناسب برای: کتابخانه های دانشگاهی، شرکت ها، دولت

محتوا

  • بیش از ۱۰۸ میلیون رکورد
  • پوشش مطالب از سال ۱۹۲۶ تا ۱۹۶۸

لینک ورود به پایگاه https://www.ebsco.com/products/digital-archives/biological-abstracts-archive

این متن ترجمه ایست از https://www.ebsco.com/products/digital-archives/biological-abstracts-archive