معرفی پایگاه بایولوژیکال ابسترکتس از ابسکوهاست

Biological Abstracts (ebscohost)

بایولوژیکال ابسترکتس که توسط شرکت کلریویت آنالیتیکس تولید شده است، شامل مجموعه ای از ارجاعات کتابشناختی برای علوم زیستی و ادبیات پژوهش زیست پزشکی می باشد و خلاصه مقالات هم ترازخوانی شده ی ژورنال های آمریکا و ژورنال های بین المللی را پوشش می دهد.

اضافه شدن میلیون ها رکورد و هزاران استناد به طور سالانه

بایولوژیکال ابسترکتس برای کاربران دسترسی آسان به آخرین اطلاعات تقریبا هر شاخه ای از علوم زیستی را فراهم می کند؛ علاوه بر این دوبار در ماه به ­روز رسانی می شود و سالانه بیش از ۳۷۰۰۰۰ استناد را اضافه می کند.

در یک نگاه:

حوزه موضوعی: زیست شناسی و علوم زیستی

مناسب برای: کتابخانه های دانشگاهی، شرکت ها، دولت، مراقبان سلامت

محتوا

 • خلاصه های بیش از ۴۳۰۰ ژورنال هم ترازخوانی
 • پوشش مطالب از سال ۱۹۶۹

موضوعات

 • زیست شناسی
 • بیوشیمی
 • بیوتکنولوژی
 • گیاه شناسی
 • پزشکی تجربی و پیش بالینی
 • داروشناسی
 • علوم حیوانات
 • کشاورزی
 • داروهای گیاهی

لینک ورود به پایگاه https://www.ebsco.com/products/research-databases/biological-abstracts

این متن ترجمه ایست از https://www.ebsco.com/products/research-databases/biological-abstracts