معرفی پایگاه بیوتکنولوژی سورس از ابسکوهاست

Biotechnology Source (ebscohost)

با کارآمدترین ابزار تحقیقاتی درباره بازار امروز، در کسب و کارتان، به رقابت بپردازید! بیوتکنولوژی سورس یک پلتفرم تک جستجویی برای هزاران ژورنال با متن کامل است. این منبع تعداد زیادی متن مرتبط با صنعت و عناوین خاص تحقیقات بیوتکنولوژی و داروسازی را فراهم می کند.

یک کلیک و جهانی از مهم ترین ادبیات پژوهشی

بیوتکنولوژی سورس با تنها یک کلیک، به شما امکان دسترسی به هزاران ژورنال با متن کامل، شامل بسیاری از متون مرتبط با صنعت و منابع منحصر به فردی که در هیچ جای دیگری از اینترنت یافت نمی شود را، می دهد. پژوهشگران بدون هزینه اضافه می توانند شمارگان اخیر و گذشته ژورنال ها را پیدا کنند.

پلتفرم تک جستجویی کاملا قابل تغییر

این پایگاه اطلاعاتی میزان زمانی را که پژوهشگران به جستجوی اطلاعات اختصاص می دهند، کاهش می دهد. به­ طور کلی با یک پلتفرم تک جستجویی شروع می شود که آن قدر قابل تغییر است، که می تواند آرم و محصولات شرکت شما را هم دربرگیرد. می توانید این پایگاه اطلاعاتی را با شبکه درونی شرکتتان یا هر نرم افزار شغلی دیگری ادغام کنید تا جریان پیوسته ای از جستجوی منابع ایجاد شود.

در یک نگاه

متن کامل

حوزه موضوعی: داروسازی و بیوتکنولوژی

مناسب برای: شرکت ها و دولت

محتوا

  • بیش از ۸۲۰۰ ژورنال با متن کامل در حوزه داروسازی و بیوتکنولوژی
  • بزرگ ترین مجموعه از مطالب با متن کامل که در مدلاین، ای ام بیس و بایوسس نمایه شده اند.
  • پلتفرم تک جستجویی کاملا قابل دست کاری که به شرکت ها اجازه می دهد آرم و محصولات خود را در آن بیاورند.
  • توانایی جستجوی ژورنال های جدیدا چاپ شده و قدیمی
  • توانایی جستجوی فعالانه با موبایل

لینک ورود به پایگاه https://www.ebsco.com/products/research-databases/biotechnology-source

این متن ترجمه ایست از https://www.ebsco.com/products/research-databases/biotechnology-source