معرفی پایگاه بایومدیکال رفرنس کالکشن کرپریت ادیشن از ابسکوهاست

Biomedical Reference Collection: Corporate Edition (ebscohost)

این پایگاه برای مدیران و محققان بالینی، هزاران ژورنال تمام متن در حوزه های زیست دارویی، ساخت تجهیزات پزشکی، بیوتکنولوژی و سلامت عمومی، فراهم می کند. بیشتر این ژورنال های تمام متن در ایمبیس (Embase) و بایوسس (BIOSIS) نمایه می شوند.

ژورنال های تمام متن زیست پزشکی با پوشش موضوعات چندگانه

بایو مدیکال رفرنس کالکشن که برای کاربران منابع عمده پزشکی طراحی شده است، شامل متن کامل ژورنال هایی است که موضوعات متنوعی از زیست دارویی و علوم سلامتی گرفته تا سیستم های مراقبتی و علوم پیش بالینی را پوشش می دهند. بسیاری از این ژورنال ها به  صورت پی دی اف های قابل جستجو در دسترس قرار دارند.

در یک نگاه

تمام متن

حوزه موضوعی: داروسازی و بیوتکنولوژی

مناسب برای: شرکت ها

محتوا

  • بیش از ۴۰۰۰ ژورنال تمام متن
  • بیش از ۳۳۰۰ ژورنال تمام متن ایندکس شده در ایمبیس یا بایوسس
  • مراجع استناد داده شده قابل جستجو
  • خلاصه های نوشته شده توسط نویسندگان
  • کلمات کلیدی تهیه شده توسط نویسندگان
  • وابستگی سازمانی نویسندگان

لینک ورود به پایگاه https://www.ebsco.com/products/research-databases/biomedical-reference-collection-corporate-edition

این متن ترجمه ایست از https://www.ebsco.com/products/research-databases/biomedical-reference-collection-corporate-edition