معرفی پایگاه گلوبال پتنت رفرنس سنتر از ابسکوهاست

Global Patents Reference Center (ebscohost)

این پایگاه شامل میلیون ها ثبت اختراع تمام متن و استناد از مراکز ثبت اختراع سراسر جهان می باشد.

دسترسی به اختراعات ثبت شده جدید

گلوبال پتنت رفرنس سنتر، شامل محتوایی برگرفته از سرویس های جستجوی ثبت اختراع معتبر می باشد و به پژوهشگران اطمینان می دهد که به آخرین اطلاعات اختراعات ثبت شده دسترسی دارند.

دسترس پذیر بودن این پایگاه به تمامی کاربران کمک می کند که بتوانند یک جستجوی کلی مناسب در میان ثبت اختراعات انجام دهند؛ چیزی که هیچ کدام از نرم افزرهای پیچیده جستجوی ثبت اختراع نمی توانند انجام دهند. پژوهشگران می توانند با استفاده از این پایگاه به اطلاعاتی دست یابند که فقط اسناد ثبت اختراع می توانند در اختیار قرار دهند.

این دسترسی پذیری همراه با استفاده بدون محدودیت به کاربران کمک می کند در زمان، صرفه جویی کنند و چشم انداز مناسبی از پژوهش ها نیز به دست آورند.

ادغام مطالب مختلف برای جستجو درباره میزان نو بودن یک ایده

پایگاه گلوبال پتنت می تواند با بزرگترین مجموعه غیر از اسناد ثبت اختراع که امروزه در دسترس است، ادغام شود. بنابراین کاربران می توانند هم زمان با جستجو در میان ثبت اختراعات، به جستجو در میلیون ها ژورنال تمام متن علمی، تخصصی، مهندسی و پزشکی و هم چنین نمایه های برجسته، گزارش و کتاب بپردازند.

در یک نگاه

تمام متن

حوزه موضوعی: تحقیق و توسعه

مناسب برای: کتابخانه های دانشگاهی، شرکت ها، دولت

محتوا

 • بیش از ۹۸ میلیون ثبت اختراع که در حال رشد می باشد.
 • بیش از ۵۲ میلیون ثبت اختراع تمام متن
 • به روز رسانی ماهانه
 • استفاده بدون محدودیت
 • دسترسی از طریق ابسکوهاست و ابسکو دیسکاوری سرویس
 • توانایی ادغام مطالب مختلف برای جستجو درباره میزان نو بودن یک ایده

لیست مراکز ثبت اختراع

این پایگاه لیستی از مراکز ثبت اختراع در سراسر جهان را در اختیار می گذارد که از طریق لینک زیر در دسترس می باشد.

موضوعات

 • هواپیما و هوانوردی
 • بیوتکنولوژی
 • علوم کامپیوتری
 • الکترونیک
 • انرژی
 • مهندسی
 • علوم غذایی
 • تولید و ساخت
 • داروسازی
 • تکنولوژی

لینک ورود به پایگاه https://www.ebsco.com/products/research-databases/global-patents-reference-center

این متن ترجمه ایست از https://www.ebsco.com/products/research-databases/global-patents-reference-center