پایگاه چکیده نامه ای سوشال جرانتولوژی از ابسکوهاست

 

معرفی پایگاه (Abstracts in Social Gerontology (ebscohost

این پایگاه کتابشناختی منابع ضروری برای پژوهش های سالمندی را نمایه می کند. پژوهشگرانی که به مطالعه در زمینه مسائل سالمندان علاقمند هستند، می توانند از این پایگاه که شامل رکوردهای مرتبط به مطالعات سالمندان است استفاده فراوانی ببرند.

پایگاه در یک نگاه

حوزه مناسب برای: پزشکی، پرستاری و پیراپزشکی

مناسب برای: کتابخانه های دانشگاهی، شرکت ها، دولت ها، مراقبان سلامت

میزان محتوا

  • بیش از ۱۲۰۰۰۰ رکورد
  • پوشش مطالب از سال ۱۹۶۶

موضوعات

  • زیست شناسی سالمندی
  • سیاست های سالمندی
  • پزشکی سالمندان
  • سالمندان و خانواده آنان
  • سالمندی و اقتصاد
  • سالمندی و محیط کار

آشنایی بیشتر با پایگاه

https://www.ebsco.com/products/research-databases/abstracts-social-gerontology

به دلیل اعمال تحریم از سوی ابسکو امکان در دسترس نبودن لینک وجود دارد.