معرفی پایگاه چکیده نامه ای سوشال جرانتولوژی از ابسکوهاست

Abstracts in Social Gerontology (ebscohost)

این پایگاه کتابشناختی، منابع ضروری برای پژوهش های سالمندی را نمایه می کند. کسانی که به زمینه سالمندی علاقه مندند، می توانند از این پایگاه که شامل رکوردهای مرتبط به مطالعات سالمندی می باشد، استفاده فراوانی ببرند.

در یک نگاه

حوزه مناسب برای: پزشکی، پرستاری و پیراپزشکی

مناسب برای: کتابخانه های دانشگاهی، شرکت ها، دولت ها، مراقبان سلامت

محتوا

  • بیش از ۱۲۰۰۰۰ رکورد
  • پوشش مطالب از سال ۱۹۶۶

موضوعات

  • زیست شناسی سالمندی
  • سیاست های سالمندی
  • پزشکی سالمندان
  • سالمندان و خانواده هایشان
  • سالمندی و اقتصاد
  • سالمندی و محیط کار

لینک ورود به پایگاه  https://www.ebsco.com/products/research-databases/abstracts-social-gerontology

این متن ترجمه ایست از https://www.ebsco.com/products/research-databases/abstracts-social-gerontology