معرفی پایگاه فایننس سورس از ابسکوهاست

Finance Source (ebscohost)

فایننس سورس پایگاهی است که به نیاز های متخصصان امور مالی و حسابداری در زمینه توسعه شغلی می پردازد. این پایگاه شامل مقالاتی از صنایع مختلف می باشد. و دیدگاهی درباره بهترین روش های ممکن را به کاربران می دهد.

مناسب برای دانش کارکنان

پایگاه فایننس سورس که مقالات برترین ژورنال ها و مجلات کسب و کار را فراهم می آورد، ضروریات حسابداری و امور مالی را پوشش می دهد. موضوعات آن شامل تحلیل امور مالی، تکنیک های مدل سازی، انطباق و دیگر موضوعات مرتبط می باشد.

مزایا

  • جستجو در میان محتوای مربوط به حسابداری و قابلیت های مالی
  • استفاده از اطلاعات پایگاه در محیط های یادگیری رسمی و غیر رسمی
  • استفاده از اطلاعات برای تولید راهنماهای آموزشی برای کارکنان در هر سطحی

در یک نگاه

تمام متن

حوزه موضوعی: منابع کسب و کار

مناسب برای: شرکت ها، دولت

محتوا

  • بیش از ۸۲۰۰۰۰ رکورد تمام متن
  • نزدیک به ۳۵۰ ژورنال تمام متن

لینک ورود به پایگاه https://www.ebsco.com/products/research-databases/finance-source

این متن ترجمه ایست از https://www.ebsco.com/products/research-databases/finance-source