معرفی پایگاه اچ آر سورس از ابسکوهاست

HR Source (ebscohost)

اچ آر سورس پایگاهی است که به نیاز های متخصصان منابع انسانی در زمینه توسعه شغلی می پردازد. این پایگاه شامل مقالاتی از صنایع مختلف می باشد. و دیدگاهی درباره بهترین روش های ممکن را به کاربران می دهد.

مناسب برای دانش کارکنان

پایگاه اچ آر سورس که مقالات برترین ژورنال ها و مجلات را فراهم می آورد، ضروریات منابع انسانی را پوشش می دهد. موضوعات آن شامل استخدام و ابقای کارکنان، مزایا و جبران خسارت کارکنان می باشد.

مزایا

  • جستجو در میان محتوای مربوط به قابلیت های منابع انسانی
  • استفاده از اطلاعات پایگاه در محیط های یادگیری رسمی و غیر رسمی
  • استفاده از اطلاعات برای تولید راهنماهای آموزشی برای کارکنان در هر سطحی

در یک نگاه

تمام متن

حوزه موضوعی: منابع کسب و کار

مناسب برای: شرکت ها، دولت

محتوا

  • بیش از ۲۵۰۰۰۰ رکورد تمام متن
  • بیش از ۱۰۰ ژورنال تمام متن

لینک ورود به پایگاه https://www.ebsco.com/products/research-databases/hr-source

این متن ترجمه ایست از https://www.ebsco.com/products/research-databases/hr-source