معرفی پایگاه آی تی سورس از ابسکوهاست

IT Source (ebscohost)

آی تی  سورس پایگاهی است که به نیاز های متخصصان فناوری اطلاعات در زمینه توسعه شغلی می پردازد. این پایگاه شامل مقالاتی از صنایع مختلف می باشد  و دیدگاهی درباره بهترین روش های ممکن را به کاربران می دهد.

مناسب برای دانش کارکنان

پایگاه آی تی سورس که مقالات برترین ژورنال ها و مجلات را فراهم می آورد، ضروریات فناوری اطلاعات را پوشش می دهد. موضوعات آن شامل شبکه سازی، توسعه نرم افزار و فناوری های کمک کننده به کسب و کارهای آنلاین می باشد.

مزایا

  • جستجو در میان قابلیت های فناوری اطلاعات
  • استفاده از اطلاعات پایگاه در محیط های یادگیری رسمی و غیر رسمی
  • استفاده از اطلاعات برای تولید راهنماهای آموزشی برای کارکنان در هر سطحی

در یک نگاه

تمام متن

حوزه موضوعی: منابع کسب و کار

مناسب برای: شرکت ها، دولت

محتوا

  • بیش از ۲۴۰۰۰۰ رکورد تمام متن
  • بیش از ۱۰۰ ژورنال تمام متن

لینک ورود به پایگاه https://www.ebsco.com/products/research-databases/it-source

این متن ترجمه ایست از https://www.ebsco.com/products/research-databases/it-source