معرفی پایگاه اینجنیرینگ سورس از ابسکوهاست

Engineering Source (ebscohost)

اینجنیرینگ سورس مهم ترین پایگاه برای متخصصان و پژوهشگران تمامی رشته های مهندسی از جمله بیوشیمی، عمران، مکانیک، مهندسی محیط زیست و نرم افزار می باشد. این پایگاه شامل صدها ژورنال تمام متن مهندسی، مجلات، مطالب تجاری، کتاب و مقالات کنفرانس ها است.

اطلاعات اساسی برای متخصصان مهندسی

پایگاه اینجنیرینگ سورس شامل نمایه بسیار عالی و پوشش تمام متن از ژورنال های مهندسی، مجلات و مطالب تجاری می باشد. هم چنین دارای مونوگراف های متمرکز بر مهندسی، کتاب ها و مقالات کنفرانس ها می باشد.

این منبع برای تمامی متخصصان حوزه مهندسی در هر بخشی، از جمله پژوهش، برنامه ریزی، توسعه محصول، مدیریت و زنجیره تامین مناسب است.

در یک نگاه

تمام متن

حوزه موضوعی: مهندسی

مناسب برای: کتابخانه های دانشگاهی، شرکت ها، دولت

محتوا

  • بیش از ۱۶۰۰ مطلب تمام متن
  • نمایه صفحه به صفحه نزدیک به ۳۰۰۰ مطلب

شامل رشته های:

  • مهندسی هوافضا
  • مهندسی بیوشیمی
  • مهندسی عمران
  • مهندسی برق
  • مهندسی محیط زیست
  • مهندسی مکانیک
  • مهندسی نرم افزار
  • مهندسی سازه

لینک ورود به پایگاه https://www.ebsco.com/products/research-databases/engineering-source

این متن ترجمه ایست از https://www.ebsco.com/products/research-databases/engineering-source