معرفی پایگاه لیگال کالکشن از ابسکوهاست

Legal Collection (ebscohost)

لیگال کالکشن یک پایگاه اطلاعاتی ارزشمند در زمینه موضوعات اخیر، پژوهش­ ها، تفکرات و جریان­ های دنیای حقوق است. این پایگاه شامل متن کامل صدها ژورنال بسیار معتبر حقوقی می ­باشد.

پوشش گسترده حوزه ­های متنوع حقوقی

لیگال کالکشن اطلاعات متنوعی در زمینه انواع موضوعات حقوقی مانند عدالت کیفری، اخلاق، قوانین فدرال، قوانین بین المللی، قوانین شغلی و منابع انسانی، قوانین پزشکی، جرایم سازمان­دهی شده و جرایم زیست محیطی ارائه می ­دهد.

در یک نگاه

تمام متن

حوزه موضوعی: حقوق و عدالت کیفری

مناسب برای: کتابخانه­ های دانشگاهی، کتابخانه­ های عمومی، شرکت­ ها، دولت

محتوا

  • بیش از ۳۶۰ منبع با متن کامل حقوقی
  • بیش از ۵۰۰ منبع نمایه شده

لینک ورود به پایگاه https://www.ebsco.com/products/research-databases/legal-collection

این متن ترجمه ایست از https://www.ebsco.com/products/research-databases/legal-collection