معرفی پایگاه پابلیک افرز ایندکس از ابسکوهاست

Public Affairs Index (ebscohost)

پابلیک افرز ایندکس، یک پایگاه کتابشناختی است که تمامی جنبه های ملی و بین المللی حوزه سیاست های عمومی از جمله سلامت عمومی، محیط زیست، مسکن، حقوق شهروندی و تجارت بین المللی را در بر می گیرد. این پایگاه شامل هزاران ژورنال نمایه شده، مقالات کنفرانس، مطالب تجاری و اسناد دولتی می باشد.

انواع متنوع مطالب

پابلیک افرز ایندکس، از مطالب متنوعی مانند ژورنال های علمی، مقالات کنفرانس ها، مطالب تجاری و اسناد دولتی تشکیل شده است که به دقت انتخاب شده اند و درباره موضوعات گسترده مرتبط به سیاست های عمومی که امروزه در جهان مورد توجه هستند، اطلاعات به روز فراهم می کند.

در یک نگاه

حوزه موضوعی: علوم سیاسی

مناسب برای: کتابخانه های دانشگاهی، شرکت ها، دولت

محتوا

 • بیش از ۹۳۰۰۰۰ رکورد
 • بیش از ۳۰۰۰ ژورنال نمایه شده

موضوعات

 • بانکداری و سرمایه گذاری عمومی
 • عدالت کیفری
 • سیاست های اقتصادی و مالیاتی
 • آموزش و سیاست های آموزشی
 • مهاجرت
 • انرژی و سیاست های حوزه انرژی
 • اخلاق
 • دولت
 • موضوعات انسان دوستانه
 • صنعت و بازار
 • حقوق و قوانین
 • فجایع طبیعی و فقر
 • انتخابات
 • سیاست های اجتماعی
 • حمل و نقل

لینک ورود به پایگاه https://www.ebsco.com/products/research-databases/public-affairs-index

این متن ترجمه ایست از https://www.ebsco.com/products/research-databases/public-affairs-index