معرفی پایگاه سیلز اند مارکتینگ سورس از ابسکوهاست

Sales and Marketing Source (ebscohost)

سیلز اند مارکتینگ سورس پایگاهی است که به نیاز های متخصصان فروش و بازاریابی در زمینه توسعه شغلی می پردازد. این پایگاه شامل مقالاتی از صنایع مختلف می باشد. و دیدگاهی درباره بهترین روش های ممکن را به کاربران می دهد.

مناسب برای دانش کارکنان

پایگاه سیلز اند مارکتینگ سورس که مقالات برترین ژورنال ها و مجلات را فراهم می آورد، ضروریات فروش و بازاریابی را پوشش می دهد. موضوعات آن شامل مدیریت تجارت، تکنیک های فروش و مدیریت ارتباط با مشتری می باشد.

مزایا

  • جستجو در میان قابلیت های فروش و بازاریابی
  • استفاده از اطلاعات پایگاه در محیط های یادگیری رسمی و غیر رسمی
  • استفاده از اطلاعات برای تولید راهنماهای آموزشی برای کارکنان در هر سطحی

در یک نگاه

تمام متن

حوزه موضوعی: منابع کسب و کار

مناسب برای: شرکت ها، دولت

محتوا

  • بیش از ۵۴۰۰۰۰ رکورد تمام متن
  • بیش از ۱۵۰ ژورنال تمام متن

لینک ورود به پایگاه https://www.ebsco.com/products/research-databases/sales-marketing-source

این متن ترجمه ایست از https://www.ebsco.com/products/research-databases/sales-marketing-source