معرفی پایگاه اسمال بیزنس رفرنس سیستم از ابسکوهاست

معرفی پایگاه اطلاعاتی(Small Business Reference System (ebscohost

این پایگاه تمام متن بسیاری از کتاب های مرجع برای استفاده در حوزه کسب و کارهای کوچک را به طور انحصاری فراهم می کند. هم چنین ابزارهای مربوط به بسیاری از کسب و کارهای کوچک را در دسترس قرار می دهد و شامل ویدیوهای شغلی، بخش کمک و مشاوره و جزئیاتی درباره چگونگی ایجاد یک برنامه شغلی می باشد.پایگاه اسمال بیزنس برای خوانندگان مجموعه ای از منابع ایالتی را به همراه اطلاعات جمعیت شناختی و دیگر اطلاعات محلی در دسترس قرار می دهد. ویدیوهای شغلی شامل مصاحبه، درس، سخنرانی و فیلم های خودیاری برای کمک به موفقیت در تمامی جنبه های مدیریت یک شغل می باشند.

در یک نگاه

نوع محتوا: تمام متن

حوزه موضوعی: کسب و کار، خودیاری

مناسب برای: کتابخانه های دانشگاهی، کتابخانه های عمومی، شرکت ها، دولت

محتوا

  • بیش از ۴۰۰ مجله تمام متن
  • بیش از ۴۵۰ کتاب مرجع تمام متن
  • بیش از ۶۳۰ ویدیوی آموزشی
  • منابع ایالتی
  • اصول کسب و کار
  • برنامه های تجاری و استارت آپی
  • اطلاعات صنعتی در حوزه کسب و کارهای کوچک
  • رابط کاربری منحصر به فرد و کاربر پسند

لینک ورود به پایگاه

https://www.ebsco.com/products/research-databases/small-business-reference-center

این متن ترجمه ای است از

https://www.ebsco.com/products/research-databases/small-business-reference-center