معرفی پایگاه سوشال ساینسز ابسترکتس از ابسکوهاست

Social Sciences Abstracts (ebscohost)

این پایگاه که آخرین مفاهیم، نظریات و روش های کاربردی و نظری علوم اجتماعی را پوشش می دهد، نمایه و خلاصه های مهم ترین ژورنال های انگلیسی زبان این حوزه را فراهم می آورد.

پوشش حوزه های متنوع

سوشال ساینسز ابسترکتس یک منبع ایده آل برای دانشجویان و مددکاران اجتماعی است. این پایگاه برای رشته های زیادی از جمله مردم شناسی، ارتباطات، مطالعات خانوادگی و مطالعات جنسیتی مفید می باشد.

در یک نگاه

حوزه موضوعی: جامعه شناسی و مددکاری اجتماعی

مناسب برای: کتابخانه های دانشگاهی، شرکت ها، دولت

محتوا

 • نمایه با کیفیت برای بیش از ۹۲۰ مجله که ۸۵۰ تا از آن ها هم تراز خوانی شده است.
 • پوشش مطالب از سال ۱۹۶۰

موضوعات

 • مطالعات اعتیاد
 • مردم شناسی
 • ارتباطات
 • اقتصاد
 • اخلاق
 • مطالعات خانواده
 • مطالعات جنسیتی
 • ارتباطات بین المللی
 • حقوق
 • رسانه های جمعی
 • مطالعات اقلیت ها
 • علوم سیاسی
 • روانشناسی
 • بهزیستی عمومی
 • مددکاری اجتماعی
 • مطالعات شهری

لینک ورود به پایگاه https://www.ebsco.com/products/research-databases/social-sciences-abstracts

این متن ترجمه ایست از https://www.ebsco.com/products/research-databases/social-sciences-abstracts