معرفی پایگاه ساستینبلیتی رفرنس سنتر از ابسکوهاست

Sustainability Reference Center (ebscohost)

ساستینبلیتی رفرنس سنتر یک پایگاه اطلاعاتی تمام متن قدرتمند است که تمامی جنبه های حفظ و نگهداری شامل محافظت از محیط زیست، شرکت در مسئولیت های اجتماعی و قوانین فدرال، ایالتی و محلی را پوشش می دهد. این پایگاه شامل ژورنال های تمام متن، مجلات، کتاب ها و مطالب تجاری به همراه تحلیل های تخصصی، معیارها و بهترین روش ها برای مدیریت خلاقانه در حوزه حفظ و نگهداری می شود.

مجموعه گسترده ای از اطلاعات

پایگاه ساستینبلیتی رفرنس سنتر متن کامل ژورنال های برجسته صنعتی، مجلات، کتاب ها، مطالب تجاری و دیگر منابع ارزشمند را فراهم می کند. علاوه بر این شامل تحلیل های تخصصی، معیارها و بهترین روش ها برای مدیریت خلاقانه نیز می شود که از منابع سراسر جهان جمع آوری شده اند.

این پایگاه با حمایت از تصمیم گیری ها و برنامه ریزی های اجرایی، به کاربران کمک می کند که درک عمیق تری از مسائل بنیادین حوزه حفظ و نگهداری پیدا کنند؛ هم چنین باعث دسترسی سریع آن ها به اطلاعات اساسی شامل متن کامل همراه با عکس ها، نقشه ها و دیگر محتواهای گرافیکی بسیاری از عناوین مهم می شود.

در یک نگاه

تمام متن

حوزه موضوعی: منابع کسب و کار

مناسب برای: شرکت ها، دولت

محتوا

 • بیش از ۵۰۰ ژورنال تمام متن
 • نمایه کامل بیش از ۱۱۰۰ مطلب
 • بیش از ۱۰۰۰۰۰۰ رکورد با سرواژه های موضوعی از یک اصطلاح نامه گسترده
 • معیارها و روش های برتر

موضوعات

 • شرکت در مسئولیت های اجتماعی
 • محافظت از محیط زیست
 • قوانین فدرال، ایالتی و محلی
 • موضوعات و ابتکارات حوزه محیط زیست
 • ایزو ۱۴۰۰۰
 • لید (LEED)
 • بازیافت
 • انرژی های تجدیدپذیر
 • نگهداری منابع
 • کارآفرینی اجتماعی
 • روش های تجاری پایدار
 • کاهش زباله

لینک ورود به پایگاه https://www.ebsco.com/products/research-databases/sustainability-reference-center

این متن ترجمه ایست از https://www.ebsco.com/products/research-databases/sustainability-reference-center