معرفی پایگاه ساستینبلیتی واچ از ابسکوهاست

Sustainability Watch (ebscohost)

این منبع که بر مفهوم “مردم – سیاره – منابع” متمرکز است، خلاصه هایی از مهم ترین پیشرفت ها در حوزه پایداری را فراهم می کند و یک ابزار قدرتمند برای کمک به تصمیم گیری در حوزه های چند بعدی مرتبط به پایداری می باشد.

خلاصه های شواهد مدار در زمینه موضوعات پایداری

پایگاه ساستینبلیتی واچ با تحت نظر داشتن هزاران ژورنال و مجله برجسته، بهترین روش ها را در زمینه های متفاوت حوزه پایداری شامل تاثیرات محیطی و برنامه­های جلوگیری از آلودگی، شهروندی مشترک و راهکارهای بلند مدت کسب و کار پایدار ارائه می دهد. این پایگاه به پیدا کردن موضوعاتی که برای تصمیم ها و راهکارها در شرکتتان نیاز دارید، کمک می کند.

در یک نگاه

تمام متن

حوزه موضوعی: منابع کسب و کار

مناسب برای: شرکت ها، دولت

موضوعات

 • کلاه کربنی و تجارت
 • مدیریت زباله های الکترونیک
 • به کارگیری و آموزش کارمندان
 • برنامه گزارش جهانی (GRI) جی ۳
 • شبکه سبز
 • شستشوی سبز
 • ناوگان گاز طبیعی ترکیبی و فشرده شده
 • ایزو ۱۴۰۰۰ و ۲۶۰۰۰
 • گواهینامه مدیریت انرژی و طراحی انرژی
 • توافقنامه های خرید انرژی
 • گواهینامه­های انرژی های تجدیدپذیر
 • ضمانت نامه های وام های انرژی های تجدیدپذیر
 • بسته بندی پایدار
 • بازیافت فاضلاب
 • مصرف آب

لینک ورود به پایگاه https://www.ebsco.com/products/research-databases/sustainability-watch

این متن ترجمه ایست از https://www.ebsco.com/products/research-databases/sustainability-watch