پایگاه اطلاعاتی شاک اند ویبریشن دایجست از ابسکوهاست

معرفی پایگاه اطلاعاتی (Shock and Vibration Digest (ebscohost

این پایگاه کتابشناختی رکوردهایی را فراهم می کند که حوزه های مهم مربوط به شوک و لرزش را به طور بسیار گسترده ای پوشش می دهد. پوشش موضوعی این پایگاه شامل سروصدا، فناوری های لرزش، لرزه شناسی، مکانیک آزمایش، مهندسی و دیگر موضوعات مرتبط است. ابسکو با دیجیتالی کردن تمامی آرشیو آن، دسترسی کاربران را به اطلاعات کلیدی بسیاری از منابعی که منحصرا مربوط به این پایگاه هستند را فراهم می کند.

پایگاه در یک نگاه

حوزه موضوعی: فنی و مهندسی

مناسب برای: کتابخانه های دانشگاهی، شرکت ها، دولت

میزان محتوا

  • بیش از ۱۲۰۰۰۰ رکورد
  • پوشش مطالب از سال ۱۹۰۹
  • بروزرسانی هفتگی

پوشش موضوعی

  • سروصدا
  • فناوری لرزش
  • مهندسی هسته ای
  • حرکات امواج
  • باد و سازه ها
  • صوت شناسی

آشنایی بیشتر با پایگاه 

https://www.ebsco.com/products/research-databases/shock-vibration-digest

به دلیل اعمال تحریم از سوی ابسکو امکان در دسترس نبودن لینک وجود دارد.