معرفی پایگاه شاک اند وایبریشن دایجست از ابسکوهاست

Shock and Vibration Digest (ebscohost)

این پایگاه کتابشناختی رکوردهایی را فراهم می کند که حوزه های مهم مربوط به شوک و لرزش را به طور بسیار گسترده ای پوشش می دهد. موضوعات آن شامل سروصدا، فناوری های لرزش، لرزه شناسی، مکانیک آزمایش، مهندسی و دیگر موضوعات مرتبط می باشد. ابسکو با دیجیتالی کردن تمامی آرشیو آن، دسترسی کاربران را به اطلاعات کلیدی بسیاری از منابعی که منحصرا مربوط به این پایگاه هستند، فراهم می کند.

در یک نگاه

حوزه موضوعی: فناوری و مهندسی

مناسب برای: کتابخانه های دانشگاهی، شرکت ها، دولت

محتوا

  • بیش از ۱۲۰۰۰۰ رکورد
  • پوشش مطالب از سال ۱۹۰۹
  • به روز رسانی هفتگی

موضوعات

  • سروصدا
  • فناوری لرزش
  • مهندسی هسته ای
  • حرکات امواج
  • باد و سازه ها
  • صوت شناسی

لینک ورود به پایگاه https://www.ebsco.com/products/research-databases/shock-vibration-digest

این متن ترجمه ایست از https://www.ebsco.com/products/research-databases/shock-vibration-digest