معرفی پایگاه ورک فورس اسکیلز از ابسکوهاست

Workforce Skills  for 21st Century Success (ebscohost)

این پایگاه، یک پلتفرم چندوجهی آنلاین برای یادگیری است که به جویندگان کار و کسانی که شغل خود را عوض می کنند، کمک می کند پایه ای برای موفقیت خود بسازند. این پلتفرم منابع خود هدایتی برای بالا بردن توانایی های جستجو فراهم می کند، هم چنین بزرگسالان را برای دریافت آموزش های شغلی و مجوز و گواهی نامه ها آماده می سازد.

کمک به جویندگان کار برای بالا بردن توانایی های به دست آوردن شغل

ورک فرس اسکیلز، شامل دستورالعمل ها، آموزش ها، تست های تمرینی، کتاب های آنلاین، مقالات و ابزارهای نوشتن رزومه و جستجو شغلی برای جویندگان کار می باشد. این پلتفورم برای استفاده از منابعی که به ساخت توانایی های دانشگاهی و شغلی، آمادگی آزمون ها و توسعه شغلی کمک می کنند، کاربری آسانی دارد. پلتفرم ورک فرس اسکیلز برای کمک به جویندگان کار و کسانی که شغل خود را عوض می کنند، در ادارت بیکاری دولتی، شرکت ها، مراکز شغلی، آموزش های شغلی و برنامه های آموزشی طراحی شده است.

در یک نگاه

حوزه موضوعی: مشاغل، آموزش طول عمر

مناسب برای: شرکت ها، دولت

اهداف آموزشی

 • بالا بردن توانایی های محیط شغلی
 • بالا بردن توانایی های پایه
 • آماده شدن برای آزمون های هم ارزی دبیرستان
 • آماده شدن برای آزمون های شغلی
 • ابزارهای نوشتن رزومه و جستجوی شغلی
 • افزایش مهارت های کامپیوتری

ویژگی ها

 • آمادگی برای آزمون های GED, HisET. TASC
 • بالا بردن پایه عملی و مهارت های نرم
 • تمرین برای امتحانات گواهینامه های شغلی
 • برنامه های آموزشی برای مهارت های نرم افزاری
 • ابزارهای موثر برای نوشتن رزومه و نامه
 • پلتفرم فراگیر جستجوی مشاغل
 • گزارش های اجرایی کامل

لینک ورود به پایگاه https://www.ebsco.com/products/research-databases/workforce-skills-21st-century-success

این متن ترجمه ایست از https://www.ebsco.com/products/research-databases/workforce-skills-21st-century-success