معرفی مجله ویدئویی پزشکی JoVE – اکانت اختصاصی

آشنایی با مجله ویدئویی پزشکی JoVEمعرفی: مجله ویدئویی پزشکی JoVE نخستین مجله ویدئویی علمی معتبر جهان است. این مجله در سال ۲۰۰۶ و به منظور انتشار پژوهش های علمی در فرمت تصویری راه اندازی شده است تا به محققان کمک کند تا به دو مورد از بزرگترین چالشهای پیش روی تحقیقات علمی جامعه امروز غلبه نمایند: ۱٫ قابلیت تکثیر ضعیف و نامناسب، ۲٫ زمان و کار فشرده ماهیت یادگیری تکنیک هایتجربی جدید.

🔴 ویژگی ها:
✅ تمام مقالات مجله ویدئویی پزشکی JoVE در سایت های نمایه سازی با ارتباط موضوعی از قبیل Scopus ،PubMed/MEDLINE  و SciFinder نمایه می شوند.
✅ انتشار مقالات ویدئویی در JoVE به نویسندگان کمک می کند تا به صورت پویا روش ها و متدها، آنالیزهای داده ها و نتایج پژوهش های خود را به طور واضح، دقیق و حرفه ای با راهنمایی فیلمبرداران و ویراستاران حرفه ای JoVE ارائه دهند.
✅  هزاران مقاله ویدئویی از مؤسسات تحقیقاتی در سراسر جهان را منتشر کرده است.
✅ همانند بسیاری از مجلات علمی دیگر، مشاهده بیشتر مقالات مجله ویدئویی پزشکی JoVE نیازمند اشتراک است.

پوشش موضوعی: عمومی، علوم اعصاب، ایمنی شناسی و عفونت، پزشکی بالینی و انتقالی، مهندسی زیستی، شیمی، فیزیک کاربردی، محیط زیست، علوم رفتاری.

اکانت اختصاصی Jove در یابش

برای خرید اکانت اختصاصی با یابش تماس بگیرید:
[email protected]