با شناسایی موضوع، جست‌وجوی اولیه و بررسی پیشینه‌های موجود، کار تنظیم عنوان پژوهش انجام شده و در مرحلۀ بعد باید جست‌وجوی پیشینه‌ها به صورت دقیق‌تر و با استفاده از کلیدواژه‌های تخصصی اتفاق بیفتد. پایگاه‌های اطلاعاتی، مرورگرهای موضوعی وب و برخی از موتورهای کاوش، منابع مناسبی جهت جست‌وجو و یافتن پیشینۀ پژوهش محسوب می‌شوند.

نمایه سازی مجلات

نمایه سازی مجلات
کارگاه آموزشی نمایه سازی مجلاتدکتر علیرضا نوروزینمایه سازی مجلات دراسکوپوسوب آو ساینسابسکوآلریخ  ...

ابزارهای مدیریت اسناد در فرایند پژوهش

ابزارهای مدیریت اسناد در فرایند پژوهش
سمینار سه ساعته آشنایی باابزارهای مدیریت پژوهشاندنوت و مندلی، وان نوت، زوترو، پژوهیار و ...نکات دسته بندی فایل ها بر روی کامپیوترنگهداری فایل ها در فضاهای ابریمهندس حسین حیدری ...

آموزش ۵۰ مهارت پژوهشگر ۲.۰ – Researcher 50 Skills

آموزش ۵۰ مهارت پژوهشگر ۲.۰ – Researcher 50 Skills
  برای اینکه سرنخ های زیادی از مهارت­های حیاتی ارائه می شود برای اینکه یک پژوهشگر حرفه ای باشید برای اینکه کسب وکارهای امروز مبتنی بر خروجی های دانشگاه است برای اینکه از پس یک پایان نامه بر بیاییم برای اینکه بدانیم می خواهیم چه کنیم  ...