ابزارهای داده‌های پژوهشی و کدها

در مرحلۀ جمع‌آوری داده‌های مورد نیاز پژوهش، بسته به نوع داده و روش پژوهش (کمی و کیفی بودن پژوهش)، ابزارهای متفاوتی جهت کدگذاری، ورود اطلاعات، تجزیه و تحلیل و دریافت گزارش وجود دارد.

اساس علم را داده‌های پژوهشی تولید شده توسط پژوهشگران تشکیل می‌دهد که با اشتراک‌گذاری آن‌ها می‌توان به پیشبرد بیشتر علم و پژوهش کمک کرد، اشتراک‌گذاری و به دنبال آن دسترس‌پذیری داده‌های پژوهشی قابلیت‌های زیادی برای پیشرفت‌های علمی فراهم کرده است و باعث تسهیل در بازتولید نتایج پژوهش‌ها شده است

ترویج پژوهش‌های جدید، تقویت انسجام پژوهش‌های پیشین، تسهیل فرصت‌های یادگیری دانشجویان، جلوگیری از جمع‌آوری دوباره داده‌های تکراری، افزایش اثر پژوهش‌ها، افزایش شهرت دانشگاهی، پذیرش سیاست‌های حامیان مالی پژوهش‌ها و الزامات نشریات، اعتبار یابی پژوهش‌ها، آزمون فرضیه‌های جدید با استفاده از داده‌های موجود و کمک به پیشبرد علم ازجمله مزایای اشتراک‌گذاری داده‌ها هست

در حال حاضر بیشتر پژوهشگران علاوه بر مقاله، داده‌های پژوهشی(داده‌هایی که برای تحلیل و ارائه نتایج یک پژوهش به‌صورت رقومی جمع‌آوری، مشاهده و یا تولید شده است و شامل: داده‌هایی است که در نرم‌افزارهای مختلف مانند SPSS , Excel و … ذخیره شده‌اند) خود را نیز ارسال می‌کنند تا برای عموم مردم دسترس‌پذیر باشد.در اینجا با ابزارهای داده‌ها و کدها آشنا شوید (منبع – حمزه ای)

در اینجا با ابزارهای داده‌ها و کدها آشنا شوید

 

ابزارهای کدها (کدهای نرم افزاری باشتراک گذاشته شده توسط پژوهشگران، کد نویسان سراسر جهان)
Github
ابزارهای دیتا (پایگاه هایی هستند که پژوهشگران داده های خام خود را باشتراک گذاشته اند)
DataCiteMendeleyمعرفی: دیتاسرچ چیست؟

DataSearch

ZenodoDataVerseDryad