نمایشگر رکوردهای علمی-پژوهشی بزرگ (ابر پایگاه های اطلاعاتی)

مانیتور ارقام داده های علمی و پژوهشی بزرگ در دنیا

در اینجا ما یک نمایشگر آنلاین داریم که ماهیانه بروز رسانی و در آن داده های پایگاه های بزرگ اطلاعاتی دنیا که دایماً در حال افزایش است را منتشر می کنیم

Scientific Databases Size Records Monitor

Monthly Update

پایگاه های ایندکس کننده و چکیده ای از مهمترین ابزارهای پژوهشگران و کتابخانه ها محسوب می گردد. امروزه بیش از ۴۰۰ سرویس مختلف شناسایی شده اند. در این پایگاه ها ما متن کامل مقالات یا کتب رو در اختیار نداریم و اطلاعات کتابشناختی بهمراه چکیده مقالات در اختیار کاربر قرار می گیرد. البته ممکنه برخی پایگاه ها چکیده را هم در اختیار قرار ندهند یعنی دارای چکیده نباشند و یا اینکه برای تعدادی از اسناد چکیده نباشد.

این پایگاه ها برخی اجازه ی استفاده ی رایگان می دهند و تعداد بیشتری از دسته پایگاه های هزینه ای محسوب میگردند.برخی از آنها برای اکثر موضوعات مورد استفاده قرار میگیرند و برخی دیگر برای موضوعات خاص مورد استفاده واقع می شوند.

در استراتژی جستجو این پایگاه ها بسیار بسیار مهم و نیز نقطه ی شروع یک پژوهشگر محسوب می گردند. علاوه بر آن برخی از این پایگاه بدلیل ارائه ی خدمات علم سنجی به عنوان پایگاه های استنادی هم شناخته می شوند

دانلود فایل کامل مقالات از lib.yabesh.ir

Date: 6/29/2020-08:05 PM GMT
۷۹,۱۴۲,۰۰۰۷۸,۴۱۸,۰۰۰۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰
اسکوپوس

Scopus

وب آو ساینس

Web of Science

گوگل اسکالر (تخمینی سال ۲۰۱۸)
Google Scholar

۱۱۰,۶۰۰,۰۰۰

۱۸۸,۲۴۴,۰۰۰۱۱۴,۸۸۸,۰۰۰
دایمنشن
Dimensions.ai
سایمنتیک اسکالر
Semantic Scholar
کراس رف

Crossref

۳۱,۱۶۹,۰۰۰۶۳,۳۳۹,۰۰۰۴۷,۰۰۰,۰۰۰
پابمد

Pubmed

ساینس اُپن
ScienceOpen
سیناپس

 scinapse اطلاعات بیشتر

۲۳۸,۶۳۱,۰۰۰
آکادمیک مایکروسافت

Microsoft Academic+۱۴۹,۵۸۲,۸۳۰ secondary doc 43555116 Patent (Scopus)

Source (google Scholar)