اندازه و حجم بزرگترین پایگاه های اطلاعاتی پژوهشی دنیا

How many Size Records of Scientific Databases? (List of Big Research Databases in the world)

پایگاه های ایندکس کننده و چکیده ای از مهمترین ابزارهای پژوهشگران و کتابخانه ها محسوب می گردند. امروزه بیش از ۴۰۰ سرویس مختلف در این زمینه شناسایی شده اند. در این پایگاه ها متن کامل مقالات یا کتب رو در اختیار کاربر قرار نمیگیرد و اطلاعات کتابشناختی به همراه چکیده مقالات در اختیار کاربر قرار می گیرد. گاهی برخی از پایگاه ها چکیده را هم در اختیار کاربر قرار  نداده و تنها اطلاعات کتابشناختی متون را منتشر می نمایند.

برخی از این پایگاه ها اجازه ی استفاده ی رایگان را به کاربران می دهند و تعداد بیشتری از آنها جزء پایگاه های هزینه ای محسوب میگردند. برخی از پایگاه  ها چندموضوعی بوده و در مقابل تعدادی از آنها به صورت اختصاصی در یک حوزه علمی فعالیت می نمایند. در استراتژی جستجو از سوی کاربران وجود این پایگاه ها بسیار مهم بوده و در واقع نقطه ی شروع جستجوی یک پژوهشگر محسوب می گردند. علاوه بر آن برخی از این پایگاه به دلیل ارائه ی خدمات علم سنجی به عنوان پایگاه های استنادی هم شناخته می شوند.

کتابخانه دیجیتال یابش

lib.yabesh.ir

Date: 12/07/2022
۸۷,۴۵۷,۴۸۶+
۴۸,۲۱۶,۶۲۹
۸۱,۳۹۷,۶۸۱ ۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰
اسکوپوس

Scopus

بیشتر بخوانید

وب آو ساینس

Web of Science

بیشتر بخوانید

گوگل اسکالر (تخمینی سال ۲۰۱۸)
Google Scholarبیشتر بخوانید

۱۲۸,۶۷۴,۹۰۲+
۱۴۶,۹۲۰,۷۱۶

۲۰۴,۷۴۲,۲۶۸

۱۳۶,۸۶۴,۶۵۶

دایمنشنز
Dimensions.aiبیشتر بخوانید
سایمنتیک اسکالر
Semantic Scholarبیشتر بخوانید
کراس رف

Crossref

بیشتر بخوانید

۳۴,۳۳۶,۲۶۴۷۸,۶۷۷,۳۳۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پابمد

Pubmed

بیشتر بخوانید

ساینس اُپن

ScienceOpen

بیشتر بخوانید

آکادمیک مایکروسافت

Microsoft Academic

retired on Dec. 31, 2021.

بیشتر بخوانید

۹۹,۰۹۶,۵۰۵۲۴۶,۵۱۸,۳۸۰+
۱۴۱,۲۹۰,۵۷۸
۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
ویکی دیتا

WikiData

بیشتر بخوانید

لــــنز

lens

بیشتر بخوانید

بریتیش لایبرری

British Library

بیشتر بخوانید

۲۲۷,۴۴۷,۵۳۹۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ابسکو اسنشالز

EBSCO Essentials

بیشتر بخوانید

xxxxx

xxxx

بیشتر بخوانید

xxxx

xxxxx

بیشتر بخوانید

Source (google Scholar)

خط دوم در سلول های ارقام مرتبط است با تعداد پتنت های موجود در بانک اطلاعاتی مربوطه.