مشاوره ی اطلاعاتی-صنعتی

شرکت یابش با توجه به سطح دسترسی ها و دانش خود اقدام به مشاوره دادن برای

۱٫ شرکت های صنعتی سراسر استان خراسان رضوی

۲٫ واحدهای تحقیق و توسعه و مشاوره ی صنعتی

۳٫ کارآفرینان  و رهبران کسب و کارها

۴٫ دانشجویان دانشگاه های سراسر استان خراسان رضوی

۵٫ پژوهشگران و اعضای هیئت علمی

در محل کتابخانه و یا بصورت آنلاین (تماس از طریق نرم افزارهای ارتباطی تلگرام، واتس آپ و اسکایپ) می کند.

مشاوره اطلاعاتی یعنی مشارکت دادن یا جستن اطلاعات، توانایی ‏ها و تجارب در مورد یا موارد خاص. لذا در اینجا ما کمک می‏ کنیم تا کاربری که به اطلاعات نیاز دارد با توجه به نیازهای اطلاعاتی خود، تصمیم درستی بگیرد و بر اساس آن تصمیم، عمل کند.

اهداف مشاوره اطلاعاتی عبارتند از:

o       ارضای نیازهای اطلاعاتی  و تأمین اطلاعات مورد نیاز مُراجع؛

o       ایجاد تغییرات مناسب در نظام اطلاعاتی مراجعه‏ کننده به منظور فراهم کردن فرصت مناسب‏تر؛

o       آموزش صحیح تصمیم ‏گیری بر مبنای اطلاعات؛ و

o       حل مسئله یا مشکل