ابزارهای انتشار – ابزارهای مجله

پس از انجام پژوهش و به منظور آگاهی سایر پژوهشگران و جامعه از نتایج آن پژوهش، باید نتایج حاصل از پژوهش در قالب مقاله منتشر شود. ابزارهای مختلفی برای انتشار نتایج پژوهش‌ها وجود دارند که این ابزار می‌توانند ابزار تخصصی جهت دسترسی متخصصان و یا ابزار معمول‌تر، جهت اطلاع عموم افراد جامعه به نتایج حاصل از پژوهش باشند.

این ابزارها به کتابداران و پژوهشگران برای پیدا کردن اطلاعات کتاب شناختی مجلات علمی و پژوهشی، اطلاعات استنادی، پایگاه های ایندکس کننده مجلات و ارائه دهنده ی پایگاه های پوشش دهنده ی تمام متن آن هاست.
“توجه: استفاده از این دایرکتوری در وب سایت ها، کتاب ها و مقالات فقط با ارجاع دادن به “یابش” مجاز می باشد!”

JCR

Ulrichswebjournalseek
پایگاه جی سی آر

JCR(Journal Citation Report)

رایگان شده برای استفاده به روش یابش

پایگاه اولریخ

Ulrichsweb

رایگان شده برای استفاده به روش یابش

پایگاه ژورنال سیک

journalseek

پایگاه اطلاعات مجلات – رایگان (در حد رایگان مناسب می باشد)

eigenfactorJournal-Metricselsevier
Eigenfactor
پایگاه ارائه دهنده ی آیگن فاکتور مجلات
این ضریب از داده های وب آو ساینس بدت می آید.
Journal Metrics
پایگاه ارائه دهنده ی “سایت اسکور” CiteScore
اطلاعات بیشتر
Master-Journal-Listscimagojrbioxbio
Master Journal List
ژورنال مستر لیست- اطلاعات مجلات ایندکس شده در پایگاه های مختلف وب آو ساینس
Scimago
سای مگواطلاعات بیشتر
Bioxbio
wiley---journalfinderJournal-FinderJournal-Suggester
Wiley – Journal Finder
ابزاری برای پژوهشگران و نویسندگان مقالات که با دریافت عنوان و چکیده ی مقالات بهترین نشریات وایلی که مطابقت دارند معرفی می شود
Journal Finder
ابزاری برای پژوهشگران و نویسندگان مقالات که با دریافت عنوان و چکیده ی مقالات بهترین نشریات الزویر که مطابقت دارند معرفی می شود
Journal Suggester
ابزاری برای پژوهشگران و نویسندگان مقالات که با دریافت عنوان و چکیده ی مقالات بهترین نشریات اشپرینگر که مطابقت دارند معرفی می شود
journal-selectorjournalguide
Journal Selector (edanzediting)
ابزاری برای پژوهشگران و نویسندگان مقالات که با دریافت عنوان و چکیده ی مقالات نشریات متناسب، معرفی می شوند
Journal Guide
ابزاری برای پژوهشگران و نویسندگان مقالات که با دریافت عنوان و چکیده ی مقالات نشریات متناسب، معرفی می شوند
مستر ژورنال لیست

این پایگاه از محتوای چکیده های موجود در کورکالکشن وب آو ساینس (موسسه آی اس آی سابق) برای معرفی مجله ی مناسب مبتنی بر مقاله ی پژوهشگر استفاده می کند.

janej-magzj-p
Jane
ابزاری برای پژوهشگران و نویسندگان مقالات که با دریافت عنوان و چکیده ی مقالات نشریات متناسب، معرفی می شوند
لیست بیش از ۲۰۰۰۰ عنوان مجلات علمی و پژوهشی قابل اشتراک – فراهم شده توسط یابشلیست بیش از ۱۰۰۰ عنوان مجلات علمی و تجاری قابل اشتراک – فراهم شده توسط یابش
issncassiroad
ISSN
سامانه خلاصه اصطلاحات مجلات
CASSI
ابزاری کاربردی برای اطلاعات کتاب شناختی مجلات از انجمن شیمی آمریکا -رایگان
ROAD
اطلاعات کتاب شناختی مجلات دسترسی آزاد Open Access
cwtsebsco
CWTS Journal Indicators
رتبه بندی مجلات بر اساس CWTS
Open Science Directory
دایرکتوری مجلات دسترسی آزاد برای کشورهای در حال توسعه از ابسکو
http://miar.ub.edu
مکان‌های نمایه شدن نشریه، جایگاه مجله در انواع رتبه‌بندی‌ها و شاخص پراکندگی آن
آموزش فارسی
sjfinder
SJFinder
Discover journals within your field of study