ابزارهای داده برای پژوهشگران/علم سنجان/کتابداران

مهندس حسین حیدری دروه ی ۴ ساعته آشنایی با سواد داده آشنایی با پایگاه های ارائه دهنده ی دیتاست ابزارهای علم سنجی داده ها برای تولید اطلاعات  

آموزش پایگاه علم سنجی SciVal

پایگاه SciVal تحت مالکیت ELsevier یکی از حرفه ای ترین و قوی ترین ابزارهای علم سنجی برای سازمان های پژوهشی و دانشگاه ها محسوب می گردد. ورود به این پایگاه ادامه مطلب…