معرفی پایگاه ارکتیک اند انترکتیک ریجن از ابسکوهاست

معرفی پایگاه اطلاعاتی (Arctic and Antarctic Regions (ebscohost این پایگاه با ترکیب ۱۲ پایگاه بین المللی، میلیون ها رکورد ایندکس شده را برای پژوهش های مربوط به قطب شمال و ادامه مطلب…