کتابخانه دیجیتال یابش

معرفی کتابخانه دیجیتال یابش lib.yabesh کتابخانه دیجیتال یابش یک پایگاه اطلاعات علمی برای نوآوری و خلق فناوری است که به منظور تامین منابع اطلاعاتی برای پژوهشگران، اعضای هیئت علمی، متخصصان ادامه مطلب…

انجمن مهندسین برق و الکترونیک

  معرفی انجمن مهندسی برق و الکترونیک آمریکا IEEE The Institute of Electrical and Electronics Engineers در سال ۱۹۶۳ میلادی مؤسسه (Institute of Electrical and Electronics Engineers)  به اختصار IEEE ، ادامه مطلب…

SAE – Society of Automotive Engineers (جامعه مهندسان خودرو)

  SAE – Society of Automotive Engineers (جامعه مهندسان خودرو) : انجمن مهندسین خودروی آمریکا، یک سازمان مستقر در آمریکا برای مهندسین حرفه ای در زمینه هوا فضا، خودرو و ادامه مطلب…

BSI-British Standards Institution

  BSI-British Standards Institution (موسسه استاندارد بریتانیا) : گروه BSI (British Standards Institution) ، با عنوان مؤسسه استاندارد‌های بریتانیا شناخته می‌شود و نهاد استاندارد ملی کشور انگلستان است. BSI استانداردهای ادامه مطلب…

ASTM -American Society for Testing and Materials (انجمن آزمون و مواد آمریکا)

    ASTM -American Society for Testing and Materials (انجمن آزمون و مواد آمریکا) : سازمان ASTM  که نام کامل آن American Society for Testing and Materials یا انجمن آمریکایی ادامه مطلب…

NEMA-National Electrical Manufacturers Association (نِما)

NEMA-National Electrical Manufacturers Association (انجمن بین المللی تولیدکنندگان برقی) : انجمن ملی تولیدکنندگان برقی )تأسیس ۱۹۲۶) مشهور به NEMA ، یک سازمان آمریکایی است که در زمینه استانداردهای مورد استفاده در ادامه مطلب…

AWWA – American Water Works Association (انجمن آبرسانی/کارهای آبی امریکا)

  AWWA – American Water Works Association (انجمن آبرسانی/کارهای آبی امریکا) : انجمن آبرسانی/کارهای آبی آمریکا یک جامعه بین المللی ، غیرانتفاعی ، علمی و آموزشی است که به ارائه ادامه مطلب…

AWS- American Welding Society (انجمن جوشکاری امریکا)

 AWS- American Welding Society (انجمن جوشکاری امریکا) : انجمن جوشکاری آمریکا یک موسسه علمی غیرانتفاعی است که برای پیشرفت جوشکاری و فرایندهای مرتبط در زمینهٔ استانداردسازی، آموزش در حوزه‌های جوشکاری، ادامه مطلب…

ASME-BPVC

ASME – American Society of Mechanical Engineers استانداردهای مخازن تحت فشار و دیگ بخار – انجمن مهندسان مکانیک آمریکا : استاندارد یا کد مخازن تحت فشار و دیگ بخار انجمن مهندسان ادامه مطلب…

AASHTO اشتو – انجمن رسمی بزرگراهها و حمل نقل ایالتی آمریکا

AASHTO-American Association of State Highway and Transportation Officials AASHTO ( انجمن رسمی بزرگراهها و حمل نقل ایالتی آمریکا) : استاندارد یا کد مخازن تحت فشار و دیگ بخار انجمن مهندسان مکانیک امریکا قواعد ادامه مطلب…

صفحه 1 از 212