انجمن استانداردسازی اسپانیا

  معرفی انجمن استانداردسازی اسپانیا AENOR Spanish Association for Standardization انجمن استانداردسازی اسپانیا یک نهاد تجاری است که از سال ۱۹۸۶ فعالیت خود را به صورت رسمی آغاز کرد. هدف ادامه مطلب…

CLSI-Clinical & Laboratory Standards Institute (موسسه استانداردهای آزمایشگاهی و بالینی)

CLSI-Clinical & Laboratory Standards Institute  (موسسه استانداردهای آزمایشگاهی و بالینی): موسسه استاندارد بالینی و آزمایشگاهی یک سازمان غیر انتفاعی است که به منظور ارتقاء تعالی در پزشکی آزمایشگاهی راه اندازی ادامه مطلب…

انجمن مهندسین برق و الکترونیک

  معرفی انجمن مهندسی برق و الکترونیک آمریکا IEEE The Institute of Electrical and Electronics Engineers در سال ۱۹۶۳ میلادی مؤسسه (Institute of Electrical and Electronics Engineers)  به اختصار IEEE ، ادامه مطلب…

BSI-British Standards Institution

  BSI-British Standards Institution (موسسه استاندارد بریتانیا) : گروه BSI (British Standards Institution) ، با عنوان مؤسسه استاندارد‌های بریتانیا شناخته می‌شود و نهاد استاندارد ملی کشور انگلستان است. BSI استانداردهای ادامه مطلب…

ASTM -American Society for Testing and Materials (انجمن آزمون و مواد آمریکا)

    ASTM -American Society for Testing and Materials (انجمن آزمون و مواد آمریکا) : سازمان ASTM  که نام کامل آن American Society for Testing and Materials یا انجمن آمریکایی ادامه مطلب…

NEMA-National Electrical Manufacturers Association (نِما)

NEMA-National Electrical Manufacturers Association (انجمن بین المللی تولیدکنندگان برقی) : انجمن ملی تولیدکنندگان برقی )تأسیس ۱۹۲۶) مشهور به NEMA ، یک سازمان آمریکایی است که در زمینه استانداردهای مورد استفاده در ادامه مطلب…

AWWA – American Water Works Association (انجمن آبرسانی/کارهای آبی امریکا)

  AWWA – American Water Works Association (انجمن آبرسانی/کارهای آبی امریکا) : انجمن آبرسانی/کارهای آبی آمریکا یک جامعه بین المللی ، غیرانتفاعی ، علمی و آموزشی است که به ارائه ادامه مطلب…

AWS- American Welding Society (انجمن جوشکاری امریکا)

 AWS- American Welding Society (انجمن جوشکاری امریکا) : انجمن جوشکاری آمریکا یک موسسه علمی غیرانتفاعی است که برای پیشرفت جوشکاری و فرایندهای مرتبط در زمینهٔ استانداردسازی، آموزش در حوزه‌های جوشکاری، ادامه مطلب…

ASME-BPVC

ASME – American Society of Mechanical Engineers استانداردهای مخازن تحت فشار و دیگ بخار – انجمن مهندسان مکانیک آمریکا : استاندارد یا کد مخازن تحت فشار و دیگ بخار انجمن مهندسان ادامه مطلب…

AASHTO اشتو – انجمن رسمی بزرگراهها و حمل نقل ایالتی آمریکا

AASHTO-American Association of State Highway and Transportation Officials AASHTO ( انجمن رسمی بزرگراهها و حمل نقل ایالتی آمریکا) : استاندارد یا کد مخازن تحت فشار و دیگ بخار انجمن مهندسان مکانیک امریکا قواعد ادامه مطلب…

صفحه 1 از 212