پایگاه اطلاعاتی و اپلیکیشن پزشکی سنفوردگاید

  معرفی پایگاه اطلاعاتی و اپلیکیشن پزشکی سنفوردگاید Sanford guide این پایگاه و اپلیکیشن نامی آشنا برای افرادی است که با آنتی بیوتیک‌ها سروکار دارند. این اپلیکیشن که هر ساله ادامه مطلب…