معرفی پایگاه ای پی ای سای اکسترا از ابسکوهاست

    معرفی پایگاه اطلاعاتی ای پی ای سای اکسترا (PsycEXTRA (ebscohost این پایگاه که توسط انجمن روانشناسی آمریکا (ای پی ای) تولید می شود، برای پژوهشگران حوزه علوم رفتاری ادامه مطلب…