پایگاه اطلاعاتی پروکوئست

  معرفی پایگاه اطلاعاتی پروکوئست proquest پایگاه اطلاعاتی پروکوئست یک دروازه عظیم اطلاعاتی بر روی منابع اطلاعاتی علمی و دانشگاهی است که هدف آن اشاعه اطلاعات علمی و خدمات آموزشی ادامه مطلب…