معرفی پایگاه اکونلیت از ابسکوهاست

معرفی پایگاه اطلاعاتی (EconLit (ebscohost این نمایه بسیار معتبر انجمن اقتصاد آمریکا که همیشه به استانداردهای بسیار بالایی پایبند مانده است، یک منبع کاملا معتبر برای خلاصه ها و استنادهای ادامه مطلب…