پایگاه اطلاعاتی بیزینس سورس کامپلیت از ابسکو

  معرفی پایگاه اطلاعاتی بیزینس سورس کامپلیت Business Source Complete   With premium full-text content and peer-reviewed business journals, this database is an essential tool for business students. It covers ادامه مطلب…

پایگاه اطلاعاتی او ای سی دی

معرفی پایگاه اطلاعاتی The Organisation for Economic Co-operation and Development) oecd) این پایگاه اطلاعاتی یک کتابخانه آنلاین است که توسط سازمان توسعه همکاری اقتصادی OECD راه اندازی شده است. این پایگاه ادامه مطلب…

معرفی پایگاه فایننس سورس از ابسکوهاست

معرفی پایگاه اطلاعاتی (Finance Source (ebscohost فایننس سورس پایگاهی است که به نیاز های متخصصان امور مالی و حسابداری در زمینه توسعه شغلی می پردازد. این پایگاه شامل مقالاتی از ادامه مطلب…