اپلیکیشن کتابخانه انجمن شیمی آمریکا ای سی اس

  معرفی اپلیکیشن کتابخانه انجمن شیمی آمریکا ای سی اس  American Chemical Society Publications (ACS) این اپلیکیشن اقدام به ارائه نسخی الکترونیکی تمامی منابع موجود در انتشارات انجمن علمی شیمی ادامه مطلب…