پایگاه اطلاعاتی و اپلیکیشن پزشکی داینامد

  معرفی پایگاه اطلاعاتی داینامد dynamed اپلیکیشن دینامد یک ابزار پزشکی است که به منظور تسهیل مراقبت از بیماران و مبتنی بر شواهد راه‌اندازی شده است. در واقع هدف اصلی ادامه مطلب…