پایگاه اطلاعاتی و اپلیکیشن پزشکی لکچریو

  معرفی پایگاه اطلاعاتی لکچریو  lecturio یکی از مهم‌ترین مسائلی که دانشجویان حوزه پزشکی دارند روبرو شدن با چالش‌های پزشکی و بهداشتی در دوران تحصیل است که نیازمند یک منبع ادامه مطلب…