پایگاه اطلاعاتی پزشکی اومبید

  معرفی پایگاه اطلاعاتی پزشکی اومبید OMMBID پایگاه اطلاعاتی اومبید یکی از معتبرترین منابع اطلاعاتی آنلاین در زمینه ژن شناسی و بیماری های انسانی که بر پایه ژنتیک هستند است. ادامه مطلب…