معرفی پایگاه تمام متن اکونلیت از ابسکوهاست

EconLit with Full Text (ebscohost) اکونلیت، قابل اعتمادترین پایگاه اطلاعاتی تمام متن برای پژوهش­ های اقتصادی است. این پایگاه صدها ژورنال با متن کامل، شامل ژورنال های انجمن اقتصاد آمریکا ادامه مطلب…