معرفی پایگاه اکونلیت از ابسکوهاست

EconLit (ebscohost) این نمایه بسیار معتبر انجمن اقتصاد آمریکا که همیشه به استانداردهای بسیار بالایی پایبند مانده است، یک منبع کاملا معتبر برای خلاصه ها و استنادهای پژوهش های اقتصادی ادامه مطلب…

معرفی پایگاه تمام متن اکونلیت از ابسکوهاست

EconLit with Full Text (ebscohost) اکونلیت، قابل اعتمادترین پایگاه اطلاعاتی تمام متن برای پژوهش­ های اقتصادی است. این پایگاه صدها ژورنال با متن کامل، شامل ژورنال های انجمن اقتصاد آمریکا ادامه مطلب…