معرفی پایگاه بایولوژیکال ابسترکتس از ابسکوهاست

معرفی پایگاه اطلاعاتی (Biological Abstracts (ebscohost بایولوژیکال ابسترکتس که توسط شرکت کلریویت آنالیتیکس تولید شده است، شامل مجموعه ای از ارجاعات کتابشناختی برای علوم زیستی و ادبیات پژوهش زیست پزشکی ادامه مطلب…