معرفی پایگاه بیزنس بوک سامریز از ابسکوهاست

 (ebscohost) Business Book Summaries پایگاه بیزنس بوک سامریز، خلاصه هایی کوتاه اما جامع از بهترین کتاب های کسب و کار فراهم آورده است. متخصصان و دانش آموزان می توانند با ادامه مطلب…