معرفی پایگاه بیزنس سورس کرپوریت از ابسکوهاست

Business Source Corporate (ebscohost) این پایگاه که برای پاسخ دهی به نیازهای متنوع اطلاعاتی شرکت های امروزی طراحی شده است، شامل ژورنال ها و مجلات تمام متن می باشد. منابع، ادامه مطلب…