بانک اطلاعاتی گارتنر – گزارش های تحلیلی بازار

گارتنر یک شرکت صاحب نام در زمینه ی مشاوره و پژوهش به صاحبان کسب و کارها و صنایع است. این شرکت آمریکایی به بیش از ۱۵ هزار سازمان در ۱۰۰ ادامه مطلب…