معرفی پایگاه ریهبیلیشن رفرنس سنتر از ابسکوهاست

معرفی پایگاه اطلاعاتی (Rehabilitation Reference Center (ebscohost این پایگاه شواهد محور، برای فیزیوتراپ ها، کاردرمانگران، گفتار درمانگران و متخصصان توانبخشی طراحی شده است.درمانگران می توانند با استفاده از این پایگاه، ادامه مطلب…

معرفی وب سایت اپن اکسس تزیس اند دیزرتیشن

معرفی وب سایت Open Access Theses and Dissertations مشخصات کلی سایت: سایت Open Access Theses and Dissertations با عنوان مخفف OATD وب سایتی حاوی حدود ۳ میلیون پایان نامه و ادامه مطلب…