معرفی پایگاه لیگال سورس از ابسکوهاست

معرفی پایگاه اطلاعاتی (Legal Source (ebscohost لیگال سورس با فراهم کردن نمایه و متن کامل مهم ترین ژورنال های علمی در زمینه حقوق، پایگاه برجسته موضوعات جدید، افکار و روندهای ادامه مطلب…

معرفی پایگاه چکیده نامه ای نشنال کریمینال جاستیس رفرنس سنتر سرویس از ابسکوهاست

معرفی پایگاه اطلاعاتی (National Criminal Justice Reference Service Abstracts (ebscohost این مجموعه شامل خلاصه هایی از مهم ترین مطالب مربوط به اجرای قانون و عدالت کیفری در قالب کتاب، گزارش ادامه مطلب…

معرفی پایگاه لیگال کالکشن از ابسکوهاست

معرفی پایگاه اطلاعاتی (Legal Collection (ebscohost لیگال کالکشن یک پایگاه اطلاعاتی ارزشمند در زمینه موضوعات اخیر، پژوهش­ ها، تفکرات و جریان­ های دنیای حقوق است. این پایگاه شامل متن کامل ادامه مطلب…